من و خدا

هرجای دنیایی دلم اونجاست
من کعبه مو دور تو میسازم
من پشت کردم به همه دنیا
تا رو به تو سجاده بندازم

هر روز حسم تازه تر میشه
غرق تو میشم بلکه دریا شم
بیزارم از اینکه تمام عمر
از روی عادت عاشقت باشم

گاهی پرستیدن عبادت نیست
با اینکه سر رو مهر میزاری
گاهی برای دیدن عشقت
باید سر از رو مهر برداری

یک عمر هر دردی به من دادی
حس میکنم عین نیازم بود
جایی که افتادم به پای تو
زیباترین جای نمازم بود

هر جای دنیایی دلم اونجاست…

بایگانی

۲ مطلب در دی ۱۳۹۷ ثبت شده است


باید انسانها را تقسیم کرد به انسانهای الهی و انسانهای دنیوی،

اگرانسان الهی شد،خورد و خواب او هم الهی می شود چون به خاطرخدا زندگی می کند و بخاطرخدا پشت کامپیوتر می نشیند و به خاطرخدا کتاب می نویسد و همه اش می شود کار اخروی و عاشق خداوند اصلا کار دنیوی نمی کند، انسان الهی بشوید و بروید دنبال دنیا و هزار تا کار بکنید تا وجودتان منشا خیر و برکت بشود وخلاقیت و سازندگی و آبادانی ایجادبشود ؛

اگردنیوی شدید همه کارهایتان دنیوی می شود و حتی حج و نماز و زکاتتان هم دنیوی می شود، وقتی روی آدم به طرف دنیا و هواهای نفسانی خودش بود دیگر تفاوتی نمی کند که به کدام طرف بایستد و نماز بخواند چون به هرطرف بایستد در اصل به طرف خودش ایستاده و نماز خوانده.

موافقین ۶ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۷ ، ۱۱:۲۰


علی علیه السلام فرموده: «هر گاه دچار مصیبت و ناملایمی شدی، ببین، اگر قدرت علاجش را داری و می توانی، با فطانت و زیرکی، آن را از خود بگردانی، کوتاهی مکن و بدون اظهار ضعف و ناتوانی، در رفعش بکوش و اگر قدرت نداری، بدون جزع و بی تابی، آن را تحمل کن».شرح ابن ابی الحدید، ج 10، ص 310.

موافقین ۷ مخالفین ۰ ۰۱ دی ۹۷ ، ۱۹:۴۵